بایگانی دسته بندی :بوتاکس BOTOX

خانه بایگانی بر اساس دسته بندی "بوتاکس BOTOX"
تاریخچه بوتاکس

تاریخچه بوتاکس

چگونه بوتاکس وارد چرخه زیبایی و درمانی شد ابتدا در سال 2000 تائیديه FDA براي ديستوني گردن استفاده گردید که نتایج قابل قبولی داشت. بعد در در سال 2002 تائیديه FDA براي اصلاح خط...
ادامه مطلب