بوتاکس

بوتاکس، سمی است بنام سم بوتولینوم نوع A (که با نام تجاری بوتاکس BOTOX شناخته می شود) از باکتری بنام کلوستردیوم بوتولینوم، که میله ای شکل، بی هوازی و گرم مثبت است تهیه می گردد. بوتاکس یک داروی تزریقی است که باعث ضعف موقت عضلات می شود. این دارو اولین بار در سال  در سال 1989 تائیديه FDA براي استرابیسم (چشم های ضربدری)، اسپاسم ھمي فاشیال (انقباض یک طرفه صورت) و بلفارواسپاسم (انقباض پلک ها) دریافت کرد، در واقع بوتاکس برای زیبایی ساخته نشده بود.