تاریخچه بوتاکس

تاریخچه بوتاکس

چگونه بوتاکس وارد چرخه زیبایی و درمانی شد

چگونه بوتاکس وارد چرخه زیبایی و درمانی شد

  • ابتدا در سال 2000 تائیديه FDA براي ديستوني گردن استفاده گردید که نتایج قابل قبولی داشت.
  • بعد در در سال 2002 تائیديه FDA براي اصلاح خطوط اخم (glabella) برای افراد ١٨ تا ٦٥ سال) که شروع استفاده بوتاکس به عنوان یک روش زیبایی شد
  • و در سال 2004 تائیديه FDA در هیپرهیدروز اگزيلا (تعریق زیر بغل) مورد استفاده قرار گرفت و نتایج آن درخشان بود و بسیاری از میتبلایان به این گروه را از رنچ وغذاب به مقدار زیادی نجات داد
  • اما یک کاربرد مهم در سال 2010 تائیديه FDA پروفیلاكسي میگرن مزمن بود که روز به روز جهت درمان میگرون بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.
  • در سال 2011 تائیديه FDA برای overactivity عضله دپرسور مثانه مشکلات زیادی از میتلایان به این بیماری را تسکین داد.
  • یک تأییدیه دیگر جهت زیبایی صورت در سال 2013 تائیديه FDA برای خطوط دور چشم بود (کانتوس خارجی)
  •  در سال 2016 تائیديه FDA اسپاستیسیته اندام تحتانی صادر گردید و برای درمان این دسته از بیماران بسیار کارساز و مفید بود
  • و هم چنان تأییدیه بیشتری در راه هست